Oficiálna webstránka Slovenskej Skyrunningovej Asociácie

Nominačné kritéria

Úvod

Slovenská Skyrunningová Asociácia je členom International Skyrunning Federation (ďalej len ISF). Z tohto členstva vyplýva aj možnosť vysielať najlepších bežcov a bežkyne na Skyrunning World Championships. Na Skyrunning World Championships sa preteká v 3 disciplínach:

 • vertikálny kilometer,
 • Sky (stredná dĺžka trate, typicky okolo 35 - 40 km) a
 • SkyUltra (najdlhšia trať, typicky okolo 60 km).

Národná asociácia má možnosť nominovať účastníkov, bez definovania pomeru mužov a žien.

UpozornenieVenuj zvýšenú pozornosť nominačným kritériam pre sezónu 2025, ktorá do značnej miery súvisí s tvojimi výkonmi v Slovenskej skyrunningovej lige v sezóne 2024.

Nominačné kritéria pre sezónu 2024

2024 Skyrunning World Championships

Vzhľadom na fakt, že sezóna 2024 bude nultým ročníkom novej podoby Slovenskej skyrunningovej ligy, nominačné kritéria na Skyrunning World Championships 2024, Soria, Španielsko v termíne 6. - 8. september 2024 budú zjednodušené. Nominačným kritériom bude najlepšie umiestnenie na nominačných pretekoch.

Nominačné preteky:

 • pre kategóriu Sky a SkyUltra: Poludnica Run, 1. jún 2024,
 • pre kategóriu vertikálny kilometer: Na hoľu, 29. jún 2024.

Pre nomináciu na Skyrunning World Championships 2024 je najdôležitejším kritériom tvoje umiestnenie na nominačnom podujatí.

Pre rok 2024 je k dispozícii 12 miest rozdelených nasledovne:

 • pre kategóriu vertikálny kilometer: 2 muži a 2 ženy; dokopy 4 pozície,
 • pre kategóriu Sky: 2 muži a 2 ženy; dokopy 4 pozície,
 • pre kategóriu SkyUltra: 2 muži a 2 ženy; dokopy 4 pozície.

Nominácia pre kategóriu vertikálny kilometer:

 • nominujú sa prví dvaja muži s najlepšími časmi na podujatí Na hoľu,
 • nominujú sa prvé dve ženy s najlepšími časmi na podujatí Na hoľu; ich čas nesmie byť horší o viac ako 40% ako čas najlepšieho muža.

Nominácia pre Sky:

 • nominujú sa prví dvaja muži s najlepšími časmi na podujatí Poludnica Run,
 • nominujú sa prvé dve ženy s najlepšími časmi na podujatí Poludnica Run; ich čas nesmie byť horší o viac ako 30% ako čas najlepšieho muža.

Nominácia pre SkyUltra:

 • nominujú sa prví dvaja muži s najlepšími časmi na podujatí Poludnica Run,
 • nominujú sa prvé dve ženy s najlepšími časmi na podujatí Poludnica Run; ich čas nesmie byť horší o viac ako 30% ako čas najlepšieho muža.

Keďže podujatie Poludnica Run je nominačným podujatím pre dve disciplíny na Skyrunning World Championships, z tohto podujatia vzídu štyri ženské a štyri mužské nominácie

Výber disciplíny (Sky alebo SkyUltra), ktorej sa chce nominovaný/-á zúčastniť na Skyrunning World Championships, je v rukách nominovaných. Pričom platí, že prednostné právo výberu má vždy vyššie umiestnený človek.

PríkladPrvá žena na Poludnica Run si môže vybrať, ktorej disciplíny sa chce zúčastniť na Skyrunning World Championships. Následne bude oslovená druhá žena a bude si môcť vybrať disciplínu, atď.

Takýmto kľúčom, a aj v kategórii mužov, sa postupuje pri výbere, až pokým sa nezaplnia nominačné miesta - dvaja muži a dve ženy pre kategóriu Sky a dvaja muži a dve ženy pre kategóriu SkyUltra.

Ak sa niekto nominuje, bude oslovený/-á ohľadom nominácie na Skyrunning World Championships, avšak túto nomináciu odmietne (z akýchkoľvek dôvodov), oslovený bude človek s umiestnením hneď za ním alebo ňou.

Nominovaný môže byť iba občan SR, starší ako 18 rokov. Nominovať sa je možné iba na jedno podujatie Skyrunning World Chamionships v danej sezóne. O definitívnej nominácii, v zmysle nominačných kritérií, rozhodujú kolektívne ustanovujúci členovia Slovenskej Skyrunningovej Asociácie.

Divoká karta

Viacerí, ktorých výkonnosť je objektívne vysoká a máte ambíciu zúčastniť sa na Skyrunning World Championships, ste nám dali spätnú väzbu, že nominačných podujatí sa nemôžete zúčastniť, pretože ste si sezónu naplánovali skôr, ako boli oznámené nominačné kritéria. Túto legitímnu požiadavku reflektujeme cez zavedenie tzv. divokej karty. Znamená to, že ak svoju výkonnosť zdokladuješ cez verejne dostupné informácie, urobíme maximum, aby si na Skyrunning World Championships bol nominovaný/-á.

Postupuj nasledovne: pošli emailovú správu na info@slovakskyrunning.sk s nasledovnými informáciami:

 • tvoje 3 najlepšie výkony za ostatných 6 mesiacov (pošli linku na verejne dostupnú výsledkovú listinu podujatia),
 • správu pošli najneskôr v deň konania sa nominačného podujatia Slovenskej skyrunningovej ligy pre danú kategóriu.

Pri posudzovaní tvojich výsledkov zohľadníme aj tvoj individuálny ITRA Performance Index, ako aj ďalšie objektívne a verifikovateľné údaje. Tvoja prípadná nominácia bude verejne odkomunikovaná a zdôvodnená.

Upozornenie Nie všetky výdavky spojené s vycestovaním na Skyrunning World Championships budú preplatené. Bude potrebná aj finančná spoluúčasť nominovaných.

2024 Youth Skyrunning World Championships

Vzhľadom na fakt, že sezóna 2024 bude nultým ročníkom novej podoby Slovenskej skyrunningovej ligy, nominačné kritéria na Youth Skyrunning World Championships 2024, Bar, Čierna Hora v termíne 28. - 30. jún 2024 budú zjednodušené. Nominačným kritériom bude najlepšie umiestnenie na nominačnom podujatí.

Na Youth Skyrunning World Championships 2024 sa preteká v 2 disciplínach:

 • vertikálny kilometer,
 • Sky.

Na Youth Skyrunning World Championships 2024 budú vyslaní športovci v týchto vekových kategóriach:

 • veková kategória Youth C: vek 19 - 20 rokov,
 • veková kategória U23: vek 21 - 23 rokov.

Nominačné preteky:

Pre nomináciu na Youth Skyrunning World Championships 2024 je najdôležitejším kritériom tvoje umiestnenie na nominačnom podujatí.

Pre rok 2024 je k dispozícii 8 miest rozdelených nasledovne:

 • pre kategóriu Youth C: 2 muži a 2 ženy; dokopy 4 pozície,
 • pre kategóriu U23: 2 muži a 2 ženy; dokopy 4 pozície.

Nominácia pre kategóriu Youth C:

 • nominujú sa prví dvaja muži s najlepšími časmi na podujatí Plesnivec Vertical Run,
 • nominujú sa prvé dve ženy s najlepšími časmi na podujatí Plesnivec Vertical Run; ich čas nesmie byť horší o viac ako 40% ako čas najlepšieho muža v absolútnom poradí.

Nominácia pre kategóriu U23:

 • nominujú sa prví dvaja muži s najlepšími časmi na podujatí Plesnivec Vertical Run,
 • nominujú sa prvé dve ženy s najlepšími časmi na podujatí Plesnivec Vertical Run; ich čas nesmie byť horší o viac ako 40% ako čas najlepšieho muža v absolútnom poradí.

Výber disciplíny (vertikálny kilometer alebo Sky), ktorej sa chce nominovaný/-á zúčastniť na Youth Skyrunning World Championships, je v rukách nominovaných. Pričom platí, že prednostné právo výberu má vždy vyššie umiestnený človek.

PríkladPrvý muž na Plesnivec Vertical Run si môže vybrať, ktorej disciplíny sa chce zúčastniť na Youth Skyrunning World Championships. Následne bude oslovený druhý muž a bude si môcť vybrať disciplínu, atď.

Takýmto kľúčom, a aj v kategórii žien, sa postupuje pri výbere, až pokým sa nezaplnia nominačné miesta - dvaja muži a dve ženy pre kategóriu vertikálny kilometer a dvaja muži a dve ženy pre kategóriu Sky.

Ak sa niekto nominuje, bude oslovený/-á ohľadom nominácie na Youth Skyrunning World Championships, avšak túto nomináciu odmietne (z akýchkoľvek dôvodov), oslovený bude človek s umiestnením hneď za ním alebo ňou.

Nominovaný môže byť iba občan SR, starší ako 18 rokov. Nominovať sa je možné iba na jedno podujatie Skyrunning World Chamionships v danej sezóne. O definitívnej nominácii, v zmysle nominačných kritérií, rozhodujú kolektívne ustanovujúci členovia Slovenskej Skyrunningovej Asociácie.

Divoká karta

Viacerí, ktorých výkonnosť je objektívne vysoká a máte ambíciu zúčastniť sa na Youth Skyrunning World Championships, ste nám dali spätnú väzbu, že nominačných podujatí sa nemôžete zúčastniť, pretože ste si sezónu naplánovali skôr, ako boli oznámené nominačné kritéria. Túto legitímnu požiadavku reflektujeme cez zavedenie tzv. divokej karty. Znamená to, že ak svoju výkonnosť zdokladuješ cez verejne dostupné informácie, urobíme maximum, aby si na Youth Skyrunning World Championships bol nominovaný/-á.

Postupuj nasledovne: pošli emailovú správu na info@slovakskyrunning.sk s nasledovnými informáciami:

 • tvoje 3 najlepšie výkony za ostatných 6 mesiacov (pošli linku na verejne dostupnú výsledkovú listinu podujatia),
 • správu pošli najneskôr v deň konania sa nominačného podujatia Slovenskej skyrunningovej ligy pre danú kategóriu.

Pri posudzovaní tvojich výsledkov zohľadníme aj tvoj individuálny ITRA Performance Index, ako aj ďalšie objektívne a verifikovateľné údaje. Tvoja prípadná nominácia bude verejne odkomunikovaná a zdôvodnená.

Upozornenie Nie všetky výdavky spojené s vycestovaním na Skyrunning World Championships budú preplatené. Bude potrebná aj finančná spoluúčasť nominovaných.

Nominačné kritéria pre sezónu 2025

Nominačné kritéria pre Skyrunning World Championships 2025 budú postavené na 3 pilieroch:

 1. zachytenie tvojej výkonnosti v predchádzajúcej sezóne,
 2. potvrdenie pretrvávajúcej výkonnosti v aktuálnej sezóne,
 3. zohľadnenie objektívnych faktov, ktoré nie sú zachytené cez vyššie spomenuté kritéria.

Zachytenie tvojej výkonnosti v predchádzajúcej sezóne

Na zachytenie tvojej výkonnosti v predchádzajúcej sezóne bude služiť počet bodov (ITRA Score), ktoré si získal v Slovenskej skyrunningovej lige. Príklad, pre nomináciu na Skyrunning World Championships 2025 bude slúžiť počet bodov, ktoré si získal/-a na podujatiach Slovenskej skyrunningovej ligy v sezóne 2024.

Potvrdenie pretrvávajúcej výkonnosti v aktuálnej sezóne

Svoju pretrvávajúcu výkonnosť musíš potvrdiť aj v aktuálnej sezóne, kedy sa uskutočnia Skyrunning World Championships. Na zachytenie pretrvávajúcej výkonnosti slúži kvalifikačné podujatie, ktoré je zvyčajne hneď na začiatku sezóny. Termín tohto podujatia je vždy odkomunikovaný pred začiatkom sezóny. Počet bodov (ITRA Score), ktoré získaš na tomto podujatí, sa vynásobí koeficientom 3. Príklad, ak na nominačnom podujatí získaš 100 bodov (ITRA Score), tento počet bodov sa vynásobí a získaš 300 bodov.

Zohľadnenie objektívnych faktov, ktoré nie sú zachytené cez vyššie spomenuté kritéria

Ide o výnimočné situácie, ktoré prináša život. Typicky, ale nielen, ide o športovcov a športovkyne, ktorí sa z objektívnych dôvodov nezúčastňovali na podujatiach Slovenskej skyrunningovej ligy, pretože sa zúčastňovali na iných významných svetových podujatiach, kde dosahovali vynikajúce výsledky. O takýchto nomináciach rozhodujú zakladajúci členovia Slovenskej Skyrunningovej Asociácie a to vždy kolektívne, na základe verejných, overiteľných faktov.

Záverečná nominácia

Rozhodujúcim faktorom pre nomináciu je počet získaných bodov podľa kritérií 1 a 2 spomenutých vyššie. Kritérium 3 sa využíva iba vo výnimočných situáciach.

Partneri Slovenskej Skyrunningovej Asociácie
Dynafit - hlavný partner Slovenskej Skyrunningovej Asociácie
ralpu - partner Slovenskej Skyrunningovej Asociácie